நல்வரவு

வேர்ட்பிரஸ்-தமிழ் இணையத்தளத்திற்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சியடைகின்றோம்.

அழகிய இணையத்தளங்களையும் வலைப்பதிவுகளையும் இலகுவாக உருவாக்குவதற்கு பயன்படும் ஒரு இணைய மென்பொருள் வேர்ட்பிரஸ் ஆகும். திறமூல நிரலையுடைய இம்மென்பொருள் இலவசமாய் அனைவருக்கும் கிடைக்கின்றது.

ஆயிரக்கணக்கில் கிடைக்கும் இலவசமான வார்ப்புருக்களும் நீட்சிகளும் வேர்ட்பிரஸின் பயன்பாட்டை மேலும் இலகுபடுத்துவதோடு உங்களையும் 60 மில்லியனுக்கும் அதிகமான அதன் பயனாளர்களில் ஒருவராக மாற்றிவிடவும் உதவும்.

கையேட்டுக்கு செல்லுவதன் மூலம் வேர்ட்பிரஸினை பயன்படுத்துவது பற்றி நீங்கள் மேலும் கற்றுக்கொள்ள முடியும்.