வேர்ட்பிரஸ் தமிழ் மொழியில்.

நீண்டகாலமாகவே வேர்ட்பிரஸ் பலராலும் தமிழாக்கம் செய்யப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. ஆனால் ஒரு தொடர்ச்சித்தன்மை இல்லாத காரணத்தினாலும் முதலில் செய்பவர்கள் பின்னர் ஆர்வம் குன்றி நிறுத்தி விடுவதனாலும் சிலகாலமாக தமிழ் மொழிபெயர்ப்புக்கள் வெளிவரவில்லை. அத்தோடு வேர்ட்பிரஸின் தமிழ் தளங்களும் செயலிழந்து விட்டன.

ஒரு நீண்டகால வேர்ட்பிரஸ் பயனாளர் என்ற வகையில் எனது ஓய்வு நேரங்களில் வேர்ட்பிரஸ் மற்றும் அதனோடு இணைந்த சேவைகளை தமிழ்ப்படுத்துவது என்ற முயற்சியை ஆரம்பித்திருக்கின்றேன். இது ஒரு தனிப்பட்ட முயற்சியாய் அல்லாமல் ஒரு கூட்டு முயற்சியாய் அமைய வேண்டும் என்ற பேரவா என்னுள்ளே எப்போதும் போல இருக்கின்றது. உங்களால் முடிந்தளவு https://translate.wordpress.org/ தளத்திற்கு சென்று தமிழ்(இலங்கை) என்பதனை மொழிமாற்றம் செய்து உதவுங்கள். என்னால் முடிந்தளவு வேகமாக உங்கள் மொழிமாற்றங்களை சரிபார்த்து, அங்கீகரித்து தமிழ்ப்பதிப்புகளை சரியான நேரத்தில் வெளியிட முனைவேன்.

உங்களிடம் ஏதாவது கேள்விகள் மற்றும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

அன்புடன்
ஊரோடி பகீ